onsdag 7 september 2016

Kopiera digitalt och analogt - Skolkopieringsavtalet

Har du koll på hur du får använda bilder, texter och noter i din undervisning? 


Alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Läs mer på Bonus Copyright Access hemsida: Kopieringsregler och upphovsrätt

Här hittar du en lathund: Lathund skolkopieringsavtalet

/Lärande IKT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar