fredag 13 januari 2017

Studi - flerspråkigt digitalt läromedel

Norrköping satsar på interaktivt flerspråkigt digitalt läromedel.


Norrköpings kommun har tagit initiativet att medverka i Språkprojektet under 3 år. Det innebär att lärare och elever får tillgång till ett nytt digitalt läromedel på flera olika språk som underlättar för nyanlända att snabbare tillgodogöra sig läroplanens mål.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt. Genom att öka kvaliteten på studiehandledningen för nyanlända och fler möjligheter att använda elevens modersmål som en resurs i undervisningen kan det bidra till ökad motivation för lärandet för den enskilda eleven. Elever kan snabbare tillgodogöra sig läroplanens mål och på sikt bidra till höjda resultat och höjd andel behöriga elever till gymnasiet.

Detta innebär att alla elever, lärare och studiehandledare kopplade till år 7 - 9 kommer att få tillgång till detta digitala läromedel som kan användas på telefoner, lärplattor och datorer både i skolan och i hemmet.

Eftersom kommunen även valt extra åtkomst kommer alla elever, pedagoger, lärare och studiehandledare också att ha tillgång till det digitala läromedlet. Det gäller alla verksamma i:

  • mellanstadiet årskurs 4 - 6
  • gymnasiet + introduktionsprogram
  • sär- och specialskolor
  • vuxenutbildning

Materialet består av animerade kortfilmer som är baserade på det centrala innehållet LGR11 år 7-9. Det omfattar de tio ämnena: matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, samhällskunskap, historia, geografi, religion och engelska.

Språkprojektet innebär att alla lektioner översätts till språken: svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska och dari.

Norrköpings kommun är nu med och utvecklar detta nya flerspråkiga digitala läromedel tillsammans med forskare och andra kommuner. Skolorna i kommunen stödjer projektet framför allt genom användning men får också gärna delta i enkätundersökningar och intervjuer av pedagoger och elever. Under våren kommer det att erbjudas startmöte för alla pedagoger.

Jilda Sürüp
Projektledare med inriktning nyanlända
jilda.surup@norrkoping.se

Studi — Allmän information om Språkprojektet
Kort film som presenterar Studi.se. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar