torsdag 2 februari 2017

Digitala prov


Det kommer en del frågor om möjligheten att använda datorn vid nationella prov. 

I dag är det inte möjligt men It-enheten tillsammans med Utbildningskontoret jobbar på det. Så snart det finns en lösning återkommer vi med mer information.

Lärande IKT