tisdag 20 juni 2017

Skolverkets kortfilm om digital kompetens

Uppdatera dig om digital kompetens på 7 minuter i film från Skolverket. 

I filmen nämns bland annat 4 breda aspekter av digital kompetens:
  • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället.
  • Kunna använda och förstå digitala verktyg.
  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
  • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.


Tipsar gör Leena på Lärande IKT

onsdag 14 juni 2017

Interaktiva tavlor - Introduktion

Netsmart visar enkla knep för att komma igång med Smartboard och programvaran Notebook.

Det finns två pass att välja på

Pass 1:
16 augusti kl. 10.00-12.00.

Pass 2:
16 augusti kl. 13.00-15.00.

Plats: Villastadskolan,