torsdag 12 oktober 2017

Skolverkets digitala vecka 16-20 oktober

Ta chansen att fördjupa dig i digital kompetens den 16-20 oktober. Skolverket bjuder på spännande samtal och tips på nyttiga resurser.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan kommer Skolverket att berätta om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. 

Det handlar om att:
  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
Du kommer att få ta del av nytt material varje dag under den veckan.

Följ med på Digitala veckan #digiveckanLänk till Digitala veckan

Tipsar gör Leena
UBK Systemförvaltning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar