torsdag 7 juni 2018

2 snabba frågor om Studi.se

Användning och utbildningsbehov Studi.se – 2 snabba frågor.

För att planera kommande läsårs utbildningar och workshops behöver vi veta hur behovet av stöd ser ut i verksamheten.

Läs mer på intranätet…

…eller gå direkt till enkäten.

Åza Jarlsdotter och Per Joelson på FoU vill gärna ha din medverkan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar