tisdag 12 juni 2018

Projektavslut för år F-3 i GSfE

Under våren har vi genomfört ett projekt för år F-3 i G Suite for Education (GSfE).
Ett stort tack till alla projektdeltagare! Ni har bidragit med så många bra tankar och funderingar! TACK!


Johanna, Petter och Pamela svarar på frågor om projektet.

Igår träffades vi på Djäkneparksskolan för att presentera projektet för intresserade rektorer. Johanna och Petter, två av projektdeltagarna delade med sig av sin resa i projektet.

Syftet med projektet var att de tio deltagande skolorna skulle ta fram ett underlag för om de kan använda Classroom och Chromebook i en delad miljö. Med delad miljö menas att flera elever kan använda en och samma Chromebook. När eleven loggar ur rensas elevens uppgifter från Chromebook.

Projektdeltagarna kom bland annat fram till att skolorna ska skapa ett Classroom per klass med underrubriker för det olika ämnena.

Med hjälp av centralt anställda faddrar ska detta implementeras i kommunens skolor med början i höst. Det kommer att bli en rolig och spännande höst!

/ Leena på Digitala resurser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar