torsdag 7 juni 2018

Logga in på Inläsningstjänst med hjälp av Google

ILT lägger till möjligheten att även logga in med hjälp av Google från och med 15/8.

Inloggningen blir smidig, eftersom du kommer direkt in i Inläsningstjänst om du är inloggad på ditt Googlekonto i webbläsaren Chrome eller i din dator/telefon/surfplatta, utan att ange något lösenord.

1. Klicka på knappen ”Google” i inloggningsformulär, se bilden.

2. Logga in med ditt Googlekonto som du har i skolverksamheten.
Mikael på Digitala resurser tipsar om det nya inloggningssättet.

Så här skriver Inläsningstjänst:
”Norrköpings kommun kommer i samarbete med ILT Inläsningstjänst att genomföra en förändring för att underlätta inloggningen till Inläsningstjänst för eleverna och lärarna. Förändringen innebär också att sättet som konton i Inläsningstjänst distribueras och hanteras förändras. Arbetet och ansvaret för att hantera konton (skapa konton för nya elever/personal, uppdatera konton samt radera konton för elever/personal som slutar) övergår från enskilda skolor, till Norrköpings kommun centralt.

Den här förändringen innebär en förändring i hur elever och lärare loggar in till vår tjänst:

När elever och lärare ska logga in till Inläsningstjänst för tillfället så gör man det på denna sida,
som man kommer till antingen via inlasningstjanst.se.På denna sida så loggar man in genom att fylla i sitt användarnamn och lösenord i formuläret högst upp, och sedan klickar på ”Logga in”. Nästintill alla elever och lärare har idag användarnamn här som består av antingen ett E för elever, eller en bokstavskombination för lärare, och sedan följt av siffror.

Ett (fiktivt) exempel:
Anna Andersson loggar i dagsläget in med användarnamnet E123456, och sitt personliga lösenord.

Den förändring som vi kommer att genomföra innebär detta:

Vi kommer att lägga till möjligheten för alla användare av Inläsningstjänst inom Norrköpings kommun att logga in till tjänsten med hjälp av Google. För att göra detta så klickar man på knappen ”Google” i vårt inloggningsformulär (se bild ovan), och loggar sedan in med sitt Googlekonto som man har i skolverksamheten. Inloggningen med Google är snabb och smidig, eftersom man kommer direkt in i Inläsningstjänst om man redan är inloggad på sitt Googlekonto i webbläsaren eller i sin dator/telefon/surfplatta, utan att ange något lösenord. Därför så rekommenderar Inläsningstjänst att man använder inloggningen med Google.

Den inloggningsmetod beskriven ovan, med att man loggar in med ett användarnamn och lösenord, kommer dock fortfarande att finnas kvar efter den här ändringen. En viktig förändring att känna till där dock är att alla användarnamn för samtliga användare kommer att ändras från den standard beskriven ovan som gäller just nu, till användarens e-postadress som man har i skolverksamheten.

Istället för att logga in med ett användarnamn med formatet E123456 så kommer man istället logga in med ett användarnamn som består av sin e-postadress. Lärare kommer att logga in med sin e-postadress med formatet förnamn.efternamn@norrkoping.se som användarnamn. Elever kommer att logga in med sin e-postadress med formatet förnamn.efternamn@elev.norrkoping.se. Lösenorden för alla konton kommer fortfarande att vara detsamma som man hade tidigare.

Trasslet beskrivet ovan gällande att ens användarnamn förändras slipper man helt och hållet om man loggar in med Google. Vi rekommenderar därför att man som standard lär ut och ombeder elever att logga in med Googleinloggningen, då detta är smidigast.

Extra förändringar för lärare:
Den här förändringen som genomförs innebär som tidigare nämnt att alla konton i Inläsningstjänst övergår till att hanteras automatiskt. Denna övergång innebär att en enskild lärare inte längre kommer ha rättighet att kunna skapa, radera eller ändra vissa uppgifter på ett konto längre när den här lösningen livesätts. Anledningen till det är just att alla konton och vissa av kontonens uppgifter kommer att hanteras automatiskt.

Du som lärare kommer dock fortsättningsvis att kunna hantera vissa uppgifter för till exempel en elev, som inte inkluderas i synken. Det viktigaste exemplet här är talboksrättigheter för elever. Talboksrättigheterna kommer du som lärare fortsättningsvis kunna lägga till och ta bort för enskilda elever, precis som du gör idag! Talboksrättigheterna inkluderas inte i den automatiska hanteringen.

Notera också att funktioner som kräver säkrare inloggning för dig som lärare/administratör (till exempel att sätta talboksrättigheter), fortfarande kommer att kräva att man loggar in med antingen BankID eller SMS. Inloggningen med Google beskriven ovan kommer att finnas tillgänglig för alla lärare och administratörer i vår tjänst, men kommer inte att räknas som en så kallad säkrare inloggning. Vissa funktioner i vår tjänst kräver i dag att man loggar in på ett säkrare sätt. Om du som lärare behöver använda de funktionerna, så hänvisar vi därför i dagsläget till inloggning med BankID eller SMS.”
1 kommentar: